WishList @ KreWik.net

Welcome to WishList @ KreWik.net 2007

Add a wish to the current list Toggle add menu
New or updated item (Påvisar en ny eller uppdaterad önskan) (Skriv ut önskelistan)
Remove item from list (Ta bort önskningen) Edits an existing wish (Ändra på önskningen) Toggle add menu (Lägg till en önskan)
Mark that you will aquire the item (Markera att du avser köpa denna sak) Unmark that you will aquire the item (Avmarkera att du avser köpa denna sak) View people who have marked this item (Se vilka som avser köpa denna sak)